Mã số : 999
Tên hàng : Tua vit
Quy cách :

3 4 5 6 mm

Mã số : 9182
Tên hàng : khoan hợp 9182
Quy cách :

Mã số :
Tên hàng : ê tô 9171
Quy cách :

Mã số :
Tên hàng : vòng 9102
Quy cách :

Mã số :
Tên hàng : miệng 9100
Quy cách :

Mã số :
Tên hàng : Bình nhớt sắt
Quy cách :

Mã số :
Tên hàng : Bình nhớt nhựa
Quy cách :

Mã số : 9908
Tên hàng : Bộ lã ống YTB cao cấp
Quy cách :

8pc/set

Mã số : 9993
Tên hàng : Bộ Dao cắt lã ống YTB cao cấp
Quy cách :

8pcs

Mã số : 9992 
Tên hàng : Bộ Dao cắt lã ống YTB cao cấp
Quy cách :

10pcs

Mã số : 9982
Tên hàng : Dao cắt ống vuông YTB
Quy cách :

300cc

Mã số : 9980
Tên hàng : Dao cắt ống YTB Cao cấp
Quy cách :

300 – 400mm

Mã số : 6710
Tên hàng : Tay bơm hơi đo thước YES
Quy cách :

Mã số : 6700
Tên hàng :  Tay bơm đo hơi đồng hồ  YES
Quy cách :

 

Mã số : 6075
Tên hàng : Súng phun sơn F75  YES
Quy cách :

300cc  , 400cc

Mã số : 6000
Tên hàng : Bình phun sơn 1A  YES
Quy cách :

500cc

Mã số : 6600
Tên hàng : Súng xịch hơi YES
Quy cách :

Mũi dài , trung , ngắn

Mã số : 6210-34
Tên hàng : Dụng cụ chuyên nghiệp  xiết ốc bằng hơi YTB  cao cấp 2 búa
Quy cách :

Máy xiết ốc bằng hơi YTB  cao cấp 2 búa 3/4

Mã số : 6220
Tên hàng : Bộ Dụng cụ xiết ốc bằng hơi
Quy cách :

1/2 * 14pc

Mã số : 6210
Tên hàng : Dụng cụ chuyên nghiệp  xiết ốc bằng hơi YTB cao cấp 2 búa 
Quy cách :

1/2

Mã số : 4470
Tên hàng : lục giác bông có lỗ
Quy cách :

T10-T50 9pc trung

T10-T50 9pc dài

Mã số : 4462
Tên hàng : Chìa lục giác đầu bi YETI
Quy cách :

3.4.5.6.7.8.10.12.14.17.19mm

Mã số : 4460
Tên hàng : Chìa luc giác YETI
Quy cách :

3.4.5.6.7.8.10.12.14.17.19mm

Mã số : 4435
Tên hàng : chia lục giác YES
Quy cách :

 1.5-10.0mm pc

Mã số : 4440
Tên hàng : Chìa lục giác 10pc
Quy cách :

 3.0-17.0mm  10pc

Mã số : 4400
Tên hàng : Chìa lục giác YTB cao cấp
Quy cách :

3.4.5.6.7.8.10.12.14.17.19mm

Mã số : 4402
Tên hàng : Chìa lục giác dau bi YTB cao cấp
Quy cách :

3.4.5.6.7.8.10.12.

14.17.19mm

 

Mã số : 4430
Tên hàng : Chìa lục giác bộ YTB cao cấp
Quy cách :

1.5 – 10mm 9pc  màu trắng

Mã số :
Tên hàng : khung cưa
Quy cách :

Mã số : 8910
Tên hàng : cưa tay
Quy cách :